Knjižnični odbor

Knjižnični odbor KBC Sestre milosrdnice

Predsjednik: prof.dr. sc. Simeon Grazio, dr.med.

Članovi: prim.dr.sc. Alen Bišćanin, dr.med., dr.sc. Vide Bilić, dr.med., prof.dr.sc. Dalibor Karlović, dr.med., dr.sc. Iva Kirac, dr.med., Goran Kuljić, univ.spec.oec., prof.dr.sc. Arijana Lovrenčić Huzjan, dr.med., Antonija Brodarec, dipl.knjiž., mag.soc., Gordana Ramljak, prof.,viši knjižničar, Anica Vrdoljak

Knjižnični odbor KBC Sestre milosrdnice osnovan je nakon spajanja KB Sestre milosrdnice s Klinikom za dječje bolesti Zagreb, Klinikom za traumatologiju Zagreb i  Klinikom za tumore Zagreb. Formiranjem  Knjižničnog odbora na razini KBC Sestre milosrdnice u prosincu 2010. godine s radom su prestali Knjižnični odbori dviju pripojenih klinika: Klinike za dječje bolesti Zagreb (osnovan 2006.g.) te Klinike za traumatologiju Zagreb (osnovan 1999.g.).