Indeksiranost i citiranost

Popis hrvatskih biomedicinskih časopisa, koji su uvršteni u indeksne i citatne baze relevantne za izbor u znanstvena zvanja u RH, dostupan je na Indeksirani hrvatski časopisi

PPT-prezentacija o indeksnim i citatnim bazama relevantnim za stručni i znanstveni rad u biomedicini Indeksne i citatne baze u biomedicini

 

Za sve informacije i potvrde o indeksiranosti i citiranosti radova/časopisa te o ostalim bibliometrijskim pokazateljima obratite se voditeljici Središnje knjižnice:

Gordana Ramljak, prof.,viši knjiž.

gordana.ramljak@kbcsm.hr

Tel. 01/ 37 87 173    Mob. 091/620 45 95 (kratki 5995)