Baze/pretraživači

Portal elektroničkih izvora za hrvatsku akademsku i istraživačku zajednicu

-pristup bazama podataka za istraživačku i akademsku zajednicu OVID BAZE EBSCOHost,  ScopusWeb of Science, itd.  

EBSCO Discovery Service objedinjena pretraga svih baza podataka u pretplati akademske i znanstvene zajednice u RH (nacionalna licenca, licenca za pojedino sveučilište)

UpToDate – baza kliničkih smjernica UpToDate. U organizaciji Knjižnice KBC Sestre milosrdnice ugovorena je višegodišnja pretplata od 1.10.2015. Pristup u bazu sa svih umreženih računala u KBC Sestre milosrdnice (sve lokacije).

PubMed/MEDLINE –  slobodno dopstupni MEDLINE, najpoznatija medicinska baza podataka s bibliografskim informacijama o literaturi s područja bioznanosti, koju razvija National Center for Biotechnology Information (NCBI) pri National Library of Medicine (NLM), Bethesda, SAD

Web of Science (WOS) platforma Clarivate Analytics (bivši Thomson Reuters) preko koje su dostupne bibliografske, citatne i baze cjelovitih tekstova koje pokrivaju sva područja znanosti, kao npr. Current Contents Connect, WOS Core Collection (SCIE, SSCI, AHCI, itd.).Pristup kroz Portal elektroničkih izvora za hrvatsku akademsku i istraživačku zajednicu (u abecednom popisu odabrati Web of Science/WOS)

Scopus – – Elsevierova baza podataka koja nudi pristup za oko 27 000 000 sažetaka, 230 000 000 citata i 200 000 000 web stranica.

EBSCOHost  –  platforma preko koje su dostupne sve EBSCO baze podataka. Obuhvaćaju niz bibliografskih baza, kao i brojne baze s cjelovitim tekstom radova iz prirodnih, tehničkih, društvenih, humanističkih i biotehničkih znanosti, biomedicine i zdravstva. Pristup kroz Portal elektroničkih izvora za hrvatsku akademsku i istraživačku zajednicu (u abecednom popisu odabrati EBSCOHost)

Google Scholar – znanstvena tražilica

Medscape – tražilica biomedicinskih podataka (uz besplatnu registraciju)