Dnevna bolnica Poliklinike

Voditelj Dnevne bolnice prim. Davor Hrabar
Glavna sestra Dnevne bolnice Nataša Išlić, bacc.med.techn.