Anesteziologija, reanimacija i intezivno liječenje

Služba za anesteziologiju, reanimaciju i intenzivno liječenje Klinike za tumore dio je Zavoda anesteziologiju, reanimaciju i intenzivno liječenje Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice. Djelatnici zavoda u svojim aktivnostima i svojom djelatnošću pokriva sve operativne struke kao i dijagnostičke zahvate u Klinici za tumore. Svakodnevno anesteziolozi rade u pet operacijskih dvorana, ambulantama i u jedinici intenzivnog liječenja (8 kreveta) koja pokriva kirurške, ginekološke i bolesnike operirane zbog tumora glave i vrata. Anesteziolozi su osposobljeni za primjenu svih modernih tehnika i metoda anestezije u svakodnevnom radu.
Jedinicu intenzivnog liječenje, vode anesteziolozi. Tradicija uvođenja novih metoda liječenja kao i invazivnog monitoringa omogućava poziciju čitavog Zavoda kao jednog od vodećih u našoj državi. U sklopu Zavoda za anesteziologiju, reanimaciju i intenzivno liječenje je i nastavna baza za liječnike na specijalizaciji iz anesteziologije iz cijele države, za poslijediplomski studij anesteziologije pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kao i za studente Zdravstvenog Veleučilišta. Visoka motiviranost, educiranost uz entuzijazam razlog su uspiješnog i kvalitetnog rada.
Posebnosti rada na Klinici za tumore uključuju specifičnosti stanja onkoloških bolesnika koji često zahtjevaju pojačanu brigu za prehranu i kontroliranje boli, stoga su te dvije djelatnosti u Klinici posebno naglašene.

Liječnici službe za anesteziologiju, reanimaciju i intenzivno liječenje Klinike za tumore:

Doc.dr.sc. Gordana Brozović dr. med., voditelj službe
dr. sc. Stanka Misir Šitum, dr. med.
dr. sc. Dubravka Krleža, dr. med.
Burim Muhaxhiri, dr. med.
Danijela Novosel, dr. med.
Katja Ćulav, dr. med.
Dmitar Janev, dr.med.
Andrea Šoštar, dr. med.

Glavna sestra odjela: Mirjana Mioč, bacc. med. techn.
Kontakt telefon: 01/ 3783 552

 

Anesteziološka ambulanta Klinike za tumore, Ilica 197:
Radno vrijeme: 8-14h, uz narudžbe 13-14h na tel: 01/ 3783 573
Preoperativni pregledi.

Ambulanta za bol Klinike za tumore, Ilica 197:
radno vrijeme: 8-14h, uz narudžbe 13-14h na tel: 01/ 3783 573
Liječenje akutne poslijeoperacijske boli i kroničke boli kod onkoloških bolesnika.

Savjetovalište za nutritivnu potporu onkoloških bolesnika:
radno vrijeme: 8-14h, uz narudžbe 13-14h na tel: 01/ 3783 573
Procijena nutritivnog statusa, nutritivna potpora i planiranje prehrane kod onkoloških bolesnika.