Ginekološko onkološka ambulanta

Tel: 01/3783- 529
Radno vrijeme
sestre od 7-15h

liječnici od 8-14h.
Ponedjeljak : Ilija Alvir, dr.med.
Utorak: doc.dr.sc. Mario Puljiz, dr.med.
Srijeda: Ivica Mamić, dr.med.
Četvrtak: ginekološko radiološki konzilij
Petak: Damir Danolić, dr.med.

Božica Vrabec, m. sestra
Marija Toth Arvaj, m. sestra.