Zavod za onkološku patologiju

Zavod za onkološku patologiju je  odjel koji je od 2015. godine postao samostalan i prema novoj sistematizaciji vraćen u Kliniku za tumore, Ilica 197.

Osnovan je 1984. godine kao samostalna služba u kojoj su u počecima patohistološku dijagnostiku obavljali specijalisti patologije KBC „Sestre milosrdnice“ a od 1984. godine specijalisti patologije trajno zaposleni u tadašnjem Središnjem institutu za tumore i slične bolesti, danas Klinika za tumore.

Godišnje se u Zavodu obradi oko 7000 bioptičkih uzoraka tkiva od kojih je najveći broj tumora dojke, slijede tumori probavnog sustava, uzorci tkiva štitne žlijezde i tumori glave i vrata te melanomi i ostale kožne lezije. Uz standardnu obradu uzoraka, u dijagnostici se rutinski koristi 70-tak imunohistokemijskih biljega, od 2015. godine molekulska metoda SISH ( prema eng. silver in situ hibridizacija) a od 1. siječnja 2016. godine određuje se RAS mutacija u bolesnika s tumorima debelog crijeva.

U Zavodu je od 2004. godine uvedena potpuna informatizacija pisanja i arhiviranja svih nalaza čime je napravljena elektronička baza podataka koja je smještena u bazi podataka bolesnika i njihovih povijesti bolesti  Klinike za tumore.

U Zavodu je zaposleno šest liječnika specijalista, jedan molekularni biolog, dva  inženjera medicinsko-laboratorijskog smjera, pet laboratorijskih tehničara, dvije administratorice i jedna spremačica.

Liječnici Zavoda sudjeluju u dodiplomskoj i poslijediplomskoj nastavi Medicinskog fakulteta te dodiplomskoj nastavi Zdravstvenog veleučilišta.

 

 

Povijest

Zavod za onkološku patologiju  osnovan je 1984. godine u Središnjem institutu za tumore i slične bolesti pod nazivom Služba za patologiju. Djelatnost patologije su obavljali zaposlenici Kliničkog zavoda za patologiju i citologiju „Ljudevit Jurak“ KBC „Sestre milosrdnice“ ( prof. dr. sc. Mirko Knežević i prof. dr. sc. Mladen Belicza) do 1984. godine kada voditelj Službe postaje prof. dr. sc. Viktor Šeparović. Uz njega stasaju patolozi dr. sc. Smiljana Kosanović, dr. sc. Božena Šarčević i dr. sc. Fabijan Knežević. Uz njih su zaposleni laboratorijski tehničari Anđelka Peurača Čačković, Božica Mažuranić i Đuro Šprihal. Služba je pratila potrebe Instituta i razvijala se razvojem struke. Godine 2004. odlaskom prof. dr .sc. Viktora Šeparovića u mirovinu , voditelj postaje doc. dr. sc. Fabijan Knežević koji se na toj dužnosti nalazi do 1. ožujka 2014. godine. U njegovom periodu Zavod se prostorno proširuje, uvedena je potpuna informatizacija pisanja i arhiviranja svih nalaza čime je napravljena elektronička baza podataka koja je smještena u bazi podataka bolesnika i njihovih povijesti bolesti  Klinike za tumore. Također su uvedene i neke metode molekulske dijagnostike .

Godine 2010. prilikom priključenja Klinike za tumore KBC „Sestre milosrdnice“, Služba za patologiju postaje dio Kliničkog zavoda za patologiju citologiju „Ljudevit Jurak“ i dobiva naziv Klinička jedinica za onkološku patologiju. Zbog stalnog povećanja opsega rada Kliničke jedinice ona je 2012. godine i prostorno proširena i uređena.

Odlaskom prof. dr. sc. Fabijana Kneževića iz Klinike za tumore 1. ožujka 2014. godine za voditelja je imenovana prof. dr. sc. Božena Šarčević. Godine 2015. početkom ožujka, Klinička jedinica postaje samostalni odjel, vraćen u Kliniku za tumore i prema novoj prihvaćenoj sistematizaciji službeni je naziv ZAVOD ZA ONKOLOŠKU PATOLOGIJU.

 

Zaposlenici Zavoda za onkološku patologiju

 

Pročelnica: prof.dr.sc. Božena Šarčević, specijalist patolog

e-mail bozena.sarcevic@kbcsm.hr

 

Dr. Melita Perić Balja, dr. med., specijalist patolog

Dr. sc. Marija Milković Periša, dr. med., specijalist patolog

Dr. sc. Sanda Šitić, dr. med., specijalist patolog

Dr. sc. Angelina Božović Starčević, dr. med., specijalist patolog

Dr. Irena Veliki Dalić, dr. med., specijalist patolog

 

Molekularni biolog:

Snježana Ramić, dipl. ing.

 

Glavni inženjer Zavoda:

Zoran Aćimović, ing. med. lab.

e-mail: zoran.acimovic@kbcsm.hr

 

Kontakt:

Administracija Zavoda za onkološku patologiju

Pon-pet  8-16 h

 

Tel. 385 1 3783 528