Klinika za neurologiju

KLINIKA ZA NEUROLOGIJU                                 

Referentni centar za neurovaskularne bolesti Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske

Referentni centar za glavobolje
Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske

Referentni centar Ministarstva zdravlja za dijagnostiku i liječenje akutne i kronične boli

Referentni centar Ministarstva zdravlja za neuroimunologiju i neurogenetiku

European Reference Center in Neurosonology (ERNsono) of the EAN Scientific Panel of Neurosonology in cooperation with ESNCH

ZA NARUČIVANJE OBAVEZNA UPUTNICA:

Fax: 01 37 87 792

E-mail: narucivanje.vinogradska@kbcsm.hr

Telefonski broj za informacije o terminu ili odgodi termina:

01 37 87 695

Predstojnica Klinike:
prof.dr.sc. Arijana Lovrenčić-Huzjan, dr.med.
E-mail: predstojnik.neurologija@kbcsm.hr

Glavna sestra:

Lenka Mihulja, bacc.med.techn.

Email:  lenka.mihulja@kbcsm.hr

Tel.fax:  ++385 1 37 87 201

Tajnica Klinike:

Iva Barbir, bacc. novinarstva

Tel: ++385 1 37 87 740, fax:  ++385 1 376 82 82

Klinika za neurologiju je jedna od najstarijih i tradicijom najbogatija u našoj zemlji jer je počela djelovati u sklopu Odjela za neurologiju i psihijatriju koji je osnovan 1939. godine, a od 1994. godine djeluje kao samostalna Klinika za neurologiju.

U Zavodu za neurološko intenzivno liječenje s Jedinicom za liječenje moždanog udara, Zavodu za neurovaskularne i neurodegenerativne bolesti, Zavodu za   neuroimunologiju, neurogenetiku i bol, Zavodu za epilepsiju, neuromišićne bolesti i kliničku elektrofiziologiju, i Poliklinici za specijalističko-konzilijarnu ambulantnu djelatnost s Dnevnom bolnicom,  interdisciplinarnim pristupom zbrinjava se godišnje oko 3.000 bolesnika, u odjelu za ambulantnu djelatnost pregleda se oko 20.000 bolesnika, a u dijagnostičkim laboratorijima obavi se oko 40.000 dijagnostičkih pretraga.

U Klinici se na najsuvremeniji način zbrinjavaju bolesnici s cerebrovaskularnim bolestima, epilepsijom, glavoboljama i ostalim bolnim sindromima, tumorima središnjeg živčanog sustava, ekstrapiramidnim, neurodegenerativnim, demijelinizacijskim, neuromišićnim i spinalnim bolestima, te demencijama.

U Klinici je osnovana prva Jedinica za liječenje moždanog udara u Republici Hrvatskoj koja omogućuje moderno zbrinjavanje bolesnika s moždanim udarom, kao i primjenu trombolitičke terapije u liječenju ishemijskog moždanog udara. Od 2013. godine u okviru Zavoda za intenzivno neurološko liječenje vrše se neurointervencijski zahvati kod raznih oblika moždanog udara i u asimptomatskih bolesnika.

Laboratorij za neurovaskularnu dijagnostiku je tehnički i stručno vrhunski opremljen što omogućuje cjelovitu dijagnostiku neurovaskularnih bolesti, a ujedno je i centar za izobrazbu liječnika iz neurosonologije. U sklopu Zavoda za epilepsiju, neuromišićne bolesti i kliničku elektrofiziologiju djeluje i Centar za epilepsiju koji sustavno provodi dijagnostiku epilepsija video-monitoriranjem.

U Centru za bol sveobuhvatno se obrađuju i liječe bolesnici s različitim bolnim sindromima, a  okviru Centra za bol dugi niz godina primjenjuje se akupunktura, i drugi nefarmakološki oblici liječenja boli. U Jedinici za neuro-farmakološka istraživanja odvijaju se brojna istraživanja na području neurofarmakologije.

U Klinici je osnovan Centar za prevenciju u kojem se najsuvremenijom opremom mogu dijagnosticirati početne aterosklerotske promjene na krvnim žilama kako bi se što ranije mogle započeti preventivne aktivnosti.

Od 2007. godine na Klinici radi Savjetovalište za epilepsiju i trudnoću s multidisciplinarnim pristupom liječenju te specifične populacije.

U Klinici se obavlja dodiplomska nastava za studente Medicinskog i Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta i Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, te Zdravstvenog veleučilišta, kao i poslijediplomska nastava na Medicinskom i Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na Klinici se provodi pripravnički staž doktora medicine i medicinskih sestara, specijalizantski staž iz neurologije i subspecijalizacija, a organiziraju se tečajevi i trajne edukacije iz različitih područja neurologije

U Klinici za neurologiju KBCSM  je zaposleno ukupno 18 liječnika specijaliste neurologije. Klinika organizira mnogobrojne edukativne i preventivne aktivnosti, uključena i u brojne međunarodne znanstvene projekte, što je uz razmjenu znanja, iskustva i eksperata čini ravnopravnim partnerom u doprinosu svjetskom znanju i neurološkoj struci.

 Liječnici specijalisti Klinike za neurologiju:

 1. dr. sc. Vanja Bašić-Kes, dr. med., znanstvena savjetnica, redovna profesorica Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i docentica Medicinskog fakulteta u Osijeku, specijalist neurolog, primarius, subspecijalist intenzivne medicine iz područja neurologije, subspecijalist neuroimunologije
 1. dr. sc. Marijana Bosnar Puretić, dr. med., znanstvena suradnica, Docentica Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, specijalist neurolog, primarius, subspecijalist iz područja cerebrovaskularnih bolesti
 1. dr. sc. Tomislav Breitenfeld, dr. med., znanstveni suradnik, profesor Edukacijsko -rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, specijalist neurolog, primarius, subspecijalist intenzivne medicine iz područja neurologije
 1. Mislav Budišić, dr. med., specijalist neurolog, subspecijalist intenzivne medicine iz područja neurologije
 1. Lejla Ćorić, dr. med., specijalist neurolog
 1. sc. Lidija Dežmalj Grbelja, dr. med., specijalist neurolog, subspecijalist iz područja neuroimunologije
 1. Sara Drnasin, dr. med., specijalist neurolog
 1. Marija Ivica, dr. med., specijalist neurolog
 1. sc. Miljenka-Jelena Jurašić, dr. med., specijalist neurolog
 1. sc. Marijana Lisak, dr. med., viša znanstvena suradnica, poslijedoktorand Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, specijalist neurolog
 1. dr. sc. Arijana Lovrenčić-Huzjan, dr. med., znanstvena savjetnica u trajnom zvanju, redovna profesorica u trajnom zvanju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, naslovna docentica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, specijalist neurolog, primarius, subspecijalist iz područja cerebrovaskularnih bolesti
 1. dr. sc. Irena Martinić-Popović, dr. med., znanstvena suradnica, specijalist neurolog, primarius, subspecijalist iz području neurodegenerativnih bolesti
 1. dr. sc. Marina Roje Bedeković, dr. med., viša znanstvena suradnica, naslovna docentica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, docentica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu specijalist neurolog, subspecijalist intenzivne medicine iz područja neurologije
 1. Ivan Stojić, dr. med., specijalist neurolog
 1. dr. sc. Višnja Supanc, dr. med., specijalist neurolog, primarius, subspecijalist intenzivne medicine iz područja neurologije, subspecijalist iz područja neurodegenerativnih bolesti
 1. dr. sc. Zlatko Trkanjec, dr. med., znanstveni savjetnik, redovni profesor u trajnom zvanju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, specijalist neurolog, primarius
 1. Lucija Zadro Matovina, dr. med, specijalist neurolog
 1. dr. sc. Iris Zavoreo, dr. med., profesorica Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, viša znanstvena suradnica, specijalist neurolog, subspecijalist iz epileptologije

Liječnici na specijalizaciji:

 1. Melanija Barbir, dr. med.
 2. Ana Dimitrović, dr. med.
 3. NevenGrbić a, dr. med.
 4. Ivana Hustić. dr. med.
 5. Ivana Kobasić, dr. med.
 6. Marta Polegubić, dr. med.
 7. Rafaela Vukasović, dr. med.

 

ORGANIZACIJA KLINIKE ZA NEUROLOGIJU

 

Ured Predstojnice

Predstojnica Klinike za neurologiju

Prof. dr. sc. Arijana Lovrenčić-Huzjan, dr.med.

Telefon: 01 3787 740

ZAVOD ZA INTENZIVNO NEUROLOŠKO LIJEČENJE S JEDINICOM ZA LIJEČENJE MOŽDANOG UDARA 

Jedinica za intenzivno neurološko liječenje

Jedinica za intervencijsku neurologiju

Jedinica za liječenje moždanog udara

Pročelnica: doc. dr. sc. Marina Roje Bedeković

Glavna sestra: Tatjana Perić, bacc. med. techn.

Telefon: 01 37 87 269

ZAVOD ZA NEUROVASKULARNE I NEURODEGENERATIVNE BOLESTI

Ordinacija za cerebrovaskularne poremećaje

Ordinacija za ekstrapiramidne poremećaje

Pročelnik: prof. dr. sc. Zlatko Trkanjec

Glavna sestra: Marija Budimir, bacc.med.techn.

Telefon: 01 3787 751

ZAVOD ZA NEUROIMUNOLOGIJU, NEUROGENETIKU I BOL

CENTAR ZA PREVENCIJU

Ordinacija za bol

Ordinacija za demencije

Ordinacija za glavobolju

Ordinacija za neuroimunologiju

Centar za bol

Pročelnica: Prof. dr. sc. Vanja Bašić Kes

Glavna sestra: Zorana Glavaš Kuzmanić, bacc. med. techn.

Telefon: 01 3787 756

 

ZAVOD ZA EPILEPSIJU, NEUROMIŠIĆNE BOLESTI I KLINIČKU ELEKTROFIZIOLOGIJU

Pročelnica: Prof. dr. sc. Iris Zavoreo

Glavna sestra: Renata Kopić, bacc. physioth.

Telefon: 01 3787 279

Ordinacija za epilepsiju

Ordinacija za neuromišićne bolesti

EEG s moždanom kartografijom

Neurofiziološki laboratorij – EMNG

Evocirani potencijali

Savjetovalište za mlade s epilepsijom – tranzicijska ambulanta u suradnji s Klinikom za pedijatriju/neuropedijatriju

Savjetovalište za epilepsiju u trudnoći

 

POLIKLINIKA ZA SPECIJALISTIČKO-KONZILIJARNU AMBULANTNU DJELATNOST S DNEVNOM BOLNICOM

Opća neurološka ambulanta

Ordinacija za posttraumatske poremećaje

Ordinacija za vertigo

Ordinacija za TIA i krvožilne poremećaje

Cerebrovaskularni laboratorij

Dnevna bolnica neurologije

Konzilijarna služba

Multidisciplinirani konziliji

Pročelnica: Prof.dr.sc. Arijana Lovrenčić-Huzjan

Glavna sestra: Branka Bašić-Jelić, bacc. med. techn.

Telefon: 01 37 87 724