Klinika za neurologiju

KLINIKA ZA NEUROLOGIJU                                 

Referentni centar za neurovaskularne bolesti

Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske

 

Referentni centar za glavobolje
Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske

 

Referentni centar Ministarstva zdravlja

za dijagnostiku i liječenje akutne i kronične boli

 

Referentni centar Ministarstva zdravlja

za neuroimunologiju i neurogenetiku

 

fax: ++385 1 376 82 82 , Tel: ++385 1 37 87 740

Predstojnica Klinike:
Prof. dr. sc. Vanja Bašić Kes, dr. med.
E-mail: vanjakes@net.hr

Glavna sestra:
Lenka Kopačević, dipl. med. techn.
Email: lenka.kopacevic@kbcsm.hr
Tel.fax:  ++385 1 37 87 201

Klinika za neurologiju je jedna od najstarijih i tradicijom najbogatija u našoj zemlji jer je počela djelovati u sklopu Odjela za neurologiju i psihijatriju koji je osnovan 1939. godine, a od 1994. godine djeluje kao samostalna Klinika za neurologiju.

Na Zavodu za neurološko intenzivno liječenje s Jedinicom za liječenje moždanog udara, Zavodu za neurovaskularne i neurodegenerativne bolesti , Zavodu za neuroimunologiju, neurogenetiku i bol, Zavodu za epilepsiju, neuromišićne bolesti i kliničku elektrofiziologiju, i Poliklinici za specijalističko-konzilijarnu ambulantnu djelatnost s Dnevnom bolnicom, interdisciplinarnim pristupom zbrinjava se godišnje oko 3.000 bolesnika, u odjelu za ambulantnu djelatnost pregleda se oko 20.000 bolesnika, a u dijagnostičkim laboratorijima obavi se oko 40.000 dijagnostičkih pretraga.

Na Klinici se na najsuvremeniji način zbrinjavaju bolesnici s cerebrovaskularnim bolestima, epilepsijom, glavoboljama i ostalim bolnim sindromina, tumorima središnjeg živčanog sustava, ekstrapiramidnim, neurodegenerativnim, demijelinizacijskim, neuromišićnim i spinalnim bolestima, te demencijama.

Klinika je među prvima počela primjenu medicine temeljene na dokazima, a krajem svake godine organizira simpozij: Gdje smo u neurologiji? – Medicina temeljena na dokazima.

Na Klinici je osnovana prva Jedinica za liječenje moždanog udara u Republici Hrvatskoj koja omogućuje moderno zbrinjavanje bolesnika s moždanim udarom, kao i primjenu trombolitičke terapije u liječenju ishemijskog moždanog udara. Prema svjetskim smjernicama od 2014. godine u okviru Zavoda za intenzivno neurološko liječenje vrše se neurointervencijski zahvati kod raznih oblika moždanog udara.

Laboratorij za neurovaskularnu dijagnostiku je tehnički i stručno vrhunski opremljen što omogućuje cjelovitu dijagnostiku neurovaskularnih bolesti, a ujedno je i centar za izobrazbu liječnika iz neurosonologije. U sklopu Zavoda za epilepsiju, neuromišićne bolesti i kliničku elektrofiziologiju djeluje i Centar za epilepsiju koji sustavno provodi dijagnostiku epilepsija video-monitoriranjem.

U Centru za bol sveobuhvatno se obrađuju i liječe bolesnici s različitim bolnim sindromima, a okviru Centra za bol dugi niz godina primjenjuje se akupunktura, te drugi nefarmakološki oblici liječenja boli, poput UZV-a, lasera, neurofeedbacka , TENS-a. U Jedinici za neuro-farmakološka istraživanja odvijaju se brojna istraživanja na području neurofarmakologije.

Na Klinici je osnovan Centar za prevenciju u kojem se najsuvremenijom opremom mogu dijagnosticirati početne aterosklerotske promjene na krvnim žilama kako bi se što ranije mogle započeti preventivne aktivnosti.

Od 2007. godine na Klinici radi Savjetovalište za epilepsiju i trudnoću s multidisciplinarnim pristupom liječenju te specifične populacije.

Na Klinici se obavlja dodiplomska nastava za studente Stomatološkog fakulteta u Zagrebu, Medicinskog fakulteta u Osijeku, Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta i Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, te Zdravstvenog veleučilišta, kao i poslijediplomska nastava na Medicinskom i Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na Klinici se provodi pripravnički staž doktora medicine i medicinskih sestara, specijalizantski staž iz neurologije, a organiziraju se tečajevi i trajne edukacije iz različitih područja neurologije.

Na Klinici za neurologiju KBCSM je zaposleno ukupno 21 liječnik specijalist neurologije, 5 liječnika na specijalizaciji iz neurologije, a od toga: 1 redovni profesor u trajnom zvanju, 1 redovna profesorica, 1, izvanredna profesorica, 4 docenta , 1 profesorica veleučilišta, 19 doktora znanosti, 7 primariusa, 2 znanstvena savjetnika, 4 viša znanstvena suradnika i 8 znanstvenih suradnika. Klinika organizira mnogobrojne edukativne i preventivne aktivnosti, uključena i u brojne međunarodne znanstvene projekte, što je uz razmjenu znanja, iskustva i eksperata čini ravnopravnim partnerom u doprinosu svjetskom znanju i neurološkoj struci.

 • Broj postelja: 67
 • Dnevna bolnica: 16
 • Djelatnici ukupno: 101
 • Liječnici: 26
 • Medicinske sestre: 56 (21 bacc. med. techn.:33,  SSS: 2 dipl.med.techn.)
 • Fizioterapeuti: 13 bacc. physioth.
 • Administrativni djelatnici: 6

Liječnici specijalisti Klinike za neurologiju:

 1. Prof. dr. sc. Vanja Bašić-Kes, dr. med., znanstvena savjetnica, izvanredna profesorica Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i docentica Medicinskog fakulteta u Osijeku, specijalist neurolog, primarius, subspecijalist intenzivne medicine iz područja neurologije
 2. Prof. dr. sc. Zlatko Trkanjec, dr. med., znanstveni savjetnik, redovni profesor u trajnom zvanju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, specijalist neurolog, primarius
 3. Prof. dr. sc. Arijana Lovrenčić-Huzjan, dr. med., znanstvena savjetnica , redovna profesorica Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, specijalist neurolog, primarius
 4. Doc. dr. sc. Vesna Vargek-Solter, dr. med., viša znanstvena suradnica, naslovna docentica Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, specijalist neurolog, primarius, subspecijalist intenzivne medicine iz područja neurologije
 5. Doc. dr. sc. Iris Zavoreo, dr. med., docentica Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, viša znanstvena suradnica, specijalist neurolog
 6. Prof. dr. sc. Snježana Miškov, dr. med., viša znanstvena suradnica, profesorica Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu, specijalist neurolog, primarius
 7. Doc. dr. sc. Marina Roje Bedeković, dr. med., viša znanstvena suradnica, docentica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, specijalist neurolog
 8. Doc. dr. sc. Tomislav Breitenfeld, dr. med., znanstveni suradnik, docent Edukacijsko -rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, specijalist neurolog, primarius, subspecijalist intenzivne medicine iz područja neurologije
 9. Dr. sc. Višnja Supanc, dr. med., specijalist neurolog, primarius, subspecijalist intenzivne medicine iz područja neurologije
 10. Dr. sc. Irena Martinić-Popović, dr. med., znanstvena suradnica, specijalist neurolog, primarius
 11. Dr. sc. Marijana Lisak, dr. med., znanstvena suradnica, specijalist neurolog
 12. Dr. sc. Marijana Bosnar Puretić, dr. med., znanstvena suradnica, specijalist neurolog
 13. Dr. sc. Miljenka-Jelena Jurašić, dr. med., specijalist neurolog
 14. Lidija Dežmalj Grbelja, dr. med., specijalist neurolog
 15. Mislav Budišić, dr. med., specijalist neurolog
 16. Miroslav Malić, dr. med., specijalist neurolog
 17. Marija Ivica, dr.med., specijalist neurolog
 18. Lejla Ćorić, dr.med., specijalist neurolog
 19. Sara Drnasin, dr.med., specijalist neurolog
 20. Ana Jandrijević-Tomas, dr.med., specijalist neurolog
 21. Ivan Stojić, dr.med., specijalist neurolog

 

Liječnici na specijalizaciji:

 1. Lucija Zadro Matovina, dr. med.
 2. Ivana Hustić. dr. med.
 3. Ivana Kobasić, dr. med.
 4. Marta Polegubić, dr. med.
 5. Ana Dimitrović, dr. med.

 

ORGANIZACIJA KLINIKE ZA NEUROLOGIJU

Ured Predstojnice
Predstojnica Klinike za neurologiju
Prof.dr.sc. Vanja Bašić Kes
Telefon: 01 3787 740

ZAVOD ZA INTENZIVNO NEUROLOŠKO LIJEČENJE S JEDINICOM ZA LIJEČENJE MOŽDANOG UDARA
Pročelnica: Doc. dr. sc. Vesna Vargek-Solter
Glavna sestra: Tatjana Perić, bacc. med. techn.
Telefon: 01 37 87 269

ZAVOD ZA NEUROVASKULARNE I NEURODEGENERATIVNE BOLESTI
Pročelnik: Prof.dr.sc. Zlatko Trkanjec
Glavna sestra: Jasmina Halusek Jakšić, med. sr.
Telefon: 01/3787 751
ZAVOD ZA NEUROIMUNOLOGIJU, NEUROGENETIKU I BOL
Pročelnica: Prof. dr. sc. Vanja Bašić Kes
Glavna sestra: Zorana Glavaš Kuzmanić, bacc. med. techn.
Telefon: 01/ 37 87 756

Centar za prevenciju
Centar za bol

ZAVOD ZA EPILEPSIJU , NEUROMIŠIĆNE BOLESTI I KLINIČKU ELEKTROFIZIOLOGIJU
Pročelnica: Prof. dr. sc. Snježana Miškov
Glavna sestra: Božica Hadžić, bacc. psysioth.
Telefon: 01/3787 279

Ordinacija za epilepsiju
Savjetovalište za epilepsiju u trudnoći
Ordinacija za neuromišićne bolesti
EEG s moždanom kartografijom
Neurofiziološki laboratorij – EMNG
Evocirani potencijali

POLIKLINIKA ZA SPECIJALISTIČKO-KONZILIJARNU AMBULANTNU DJELATNOST S DNEVNOM BOLNICOM
Pročelnica: Prof.dr.sc. Arijana Lovrenčić-Huzjan
Glavna sestra: Lenka Mihulja, bacc. med. techn.
Telefon: 01/ 37 87 724

Opća neurološka ordinacija I
Opća neurološka ordinacija II
Ordinacija za cerebrovaskularne poremećaje
Ordinacija za ekstrapiramidne poremećaje
Ordinacija za bol
Ordinacija za demencije
Ordinacija za glavobolju
Ordinacija za neuroimunologiju
Ordinacija za posttraumatske poremećaje
Ordinacija za vertigo
Ordinacija za TIA i krvožilne poremećaje
Cerebrovaskularni laboratorij
Dnevna bolnica neurologije

Telefonski broj samo za informacije o terminu ili odgodi termina:
Tel. 01 37 87 695

ZA NARUČIVANJE OBAVEZNA UPUTNICA:
Fax: 01 37 87 792, E-mail: narucivanje.vinogradska@kbcsm.hr