Natječaji za radna mjesta

Natječaj za prijem pripravnika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Zagreb, 01. ožujka 2013.

 

Klinički bolnički centar “Sestre milosrdnice”, Zagreb, Vinogradska cesta 29, objavljuje

                                                                                                                                                                                                    NATJEČAJ
za prijem polaznika na stručno osposobljavanje za rad
bez  zasnivanja radnog odnosa

                                                                                                                                                                                                          Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa traje 12 mjeseci u punom radnom vremenu, a provodi se za sljedeća radna mjesta:

 

1. DOKTOR MEDICINE – PRIPRAVNIK – 40 izvršitelja

Uvjeti:                                                                                                                                                                                                završen Medicinski fakultet

2. MAGISTAR MEDICINSKE BIOKEMIJE – PRIPRAVNIK – 2 izvršitelja
Uvjeti:
završen Farmaceutsko-biokemijski fakultet

3. PRVOSTUPNIK SESTRINSTVA – PRIPRAVNIK – 48 izvršitelja
Uvjeti:
završen stručni studij sestrinstva

4. PRVOSTUPNIK RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE – PRIPRAVNIK – 12 izvršitelja
Uvjeti:
završen stručni studij radiološke tehnologije

5. PRVOSTUPNIK MEDICINSKO-LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE –PRIPRAVNIK – 10 izvršitelja
Uvjeti:
završen stručni studij medicinsko laboratorijske dijagnostike

6. PRVOSTUPNIK FIZIOTERAPIJE – PRIPRAVNIK – 8 izvršitelja
Uvjeti:
završen stručni studij fizioterapije

7. ZDRAVSTVENO-LABORATORIJSKI TEHNIČAR – PRIPRAVNIK – 2 izvršitelja
Uvjeti:
završena srednja škola za zdravstveno laboratorijske tehničare

8. MAGISTAR EKONOMIJE – PRIPRAVNIK – 6 izvršitelja
Uvjeti:
završen studij Ekonomije

9. MAGISTAR ELEKTROTEHNIKE I INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE ILI INFORMATIKE – PRIPRAVNIK – 6 izvršitelja
Uvjeti:
diplomski sveučilišni studij elektrotehnike i informacijske tehnologije

10. MAGISTAR STROJARSTVA – PRIPRAVNIK – 2 izvršitelja
Uvjeti:
diplomski sveučilišni studij strojarstva

11. MAGISTAR GRAĐEVINARSTVA –  PRIPRAVNIK – 2 izvršitelja
Uvjeti:
diplomski sveučilišni studij građevinarstva

12. MAGISTAR PRAVA – PRIPRAVNIK – 3 izvršitelja
Uvjeti:
završen diplomski  sveučilišni studij prava

13. MAGISTAR PSIHOLOGIJE – PRIPRAVNIK – 3 izvršitelja
Uvjeti:
završen diplomski sveučilišni studij psihologije

14. MAGISTAR ORGANIZACIJE, PLANIRANJA I UPRAVLJANJA U ZDRAVSTVU – PRIPRAVNIK –      1 izvršitelj
Uvjeti:
završen diplomski sveučilišni studij Organizacije, planiranja i upravljanja u zdravstvu

15. MAGISTAR LOGOPEDIJE – PRIPRAVNIK – 2 izvršitelja
Uvjeti:
završen diplomski sveučilišni studij Logopedija

16. MAGISTAR DEFEKTOLOGIJE - REHABILITATOR – PRIPRAVNIK – 2 izvršitelja
Uvjeti:
završen diplomski sveučilišni studij Edukacijske rehabilitacije

 

Osoba se može primiti na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa:

- ako je prijavljena u evidenciji nezaposlenih osoba duže od 30 dana i ima odgovarajući stupanj obrazovanja i struku predviđenu za obavljanje poslova radnog mjesta za čije se obavljanje prima na stručno osposobljavanje

Pored navedenih uvjeta, kandidat/kinja treba ispunjavati i uvjet iz Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“, broj 57/12 i 120/12) i voditi se u evidenciji tijela nadležnog za vođenje evidencije o nezaposlenima kao nezaposlena osoba minimalno 30 dana te koje nemaju više od 1 godine staža u zvanju za koje su se obrazovale, bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju (i bez obzira na godine starosti).

Osobe koje se prijavljuju na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa dužne su dostaviti svoju prijavu u roku od 8 dana od dana objave Natječaja sa svim traženim prilozima.

Prilozi:

- zamolba

- životopis

- preslik domovnice (radi dokazivanja o hrvatskom državljanstvu)

- preslik diplome ili svjedodžbe (radi dokazivanja odgovarajućeg stupnja obrazovanja)

- potvrda o dužini trajanja obrazovanja

- prosjek ocjena tijekom obrazovanja

- preslik radne knjižice

- potvrda o statusu branitelja ili osobe s invaliditetom

- preslik dokumenata iz kojih su vidljivi OIB i JMBG

- uvjerenje od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od kada se vodi u evidenciji nezaposlenih osoba

- potvrda od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o evidentiranom stažu u mirovinskom osiguranju  

                                                                                                                                                                                                         Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a osobe su dužne prije sklapanja pisanog ugovora dostaviti originalne dokumente.
                                                                                                                                                                                                       Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana objave ovog poziva u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, na adresu:

Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
10000 Zagreb, Vinogradska cesta 29
(Natječaj za stručno osposobljavanje)

Prema Zakonu o ravnopravnosti spolova N. N. br. 82/08. na ovaj oglas mogu se prijaviti osobe oba spola.

Prilikom odabira kandidata za prijam na pripravnički staž zdravstvenih radnika prednost će imati slijedeći kandidati:

  • zdravstveni radnici koji su ranije završili obrazovanje,
  • u slučaju da su dva ili više kandidata završila obrazovanje tijekom istog mjeseca u istoj godini prednost ima kandidat s kraćim trajanjem obrazovanja koje se računa godini u kojoj je započeto obrazovanje,
  • u slučaju istog trajanja obrazovanja dva ili više kandidata prednost ima kandidat s višim prosjekom ocjena postignutim tijekom školovanja, odnosno težinski prosjek ako nema prosječne ocjene,
  • prednost imaju hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, djeca smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata  i osobe s invaliditetom.

Pozivi na razgovore sa kandidatima bit će objavljeni na oglasnoj ploči i internetskoj stranici Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice – www.kbcsm.hr.

Liste s kriterijima za primanje na pripravnički staž  zdravstvenih radnika, lista odabranih kandidata zdravstvenih radnika te odluke o izabranim kandidatima, bit će javno objavljene na oglasnoj ploči i internetskoj stranici Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice – www.kbcsm.hr.