Klinika za neurologiju

Referentni centar za neurovaskularne poremećaje
Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske
Referentni centar za glavobolje
Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske
Vinogradska 29, 10000 Zagreb, Hrvatska
Telefon: 01/ 37 68 282, 3787 740; faks: 37 68 282

Predstojnica: doc.dr.sc. Vanja Bašić Kes, dr.med.

E-mail: vanjakes@net.hr

Glavna sestra: Lenka Kopačević, dipl. med. techn.
E-mail: lkopacevic@gmail.com

Klinika za neurologiju je jedna od najstarijih i tradicijom najbogatija u našoj zemlji jer je počela djelovati u sklopu Odjela za neurologiju i psihijatriju koji je osnovan 1939. godine, a od 1994. godine djeluje kao samostalna Klinika za neurologiju. Klinika za neurologiju djeluje u skladu sa svjetskim trendovima razvoja struke.

Na Zavodima intenzivne skrbi, kliničke, vaskularne neurologije, neuroimunologije i neurogenetike, te dnevne bolnice interdiscipilinarnim pristupom zbrinjava se godišnje oko 3.000 bolesnika, u odjelu za ambulantnu djelatnost pregleda se oko 20.000 bolesnika, a u dijagnostičkim laboratorijima obavi se oko 40.000 dijagnostičkih pretraga.

Na Klinici se na najsuvremeniji način zbrinjavaju bolesnici s cerebrovaskularnim bolestima, epilepsijom, glavoboljama i ostalim bolnim sindromina, tumorima središnjeg živčanog sustava, ekstrapiramidnim, neurodegenerativnim, demijelinizacijskim, neuromišićnim i spinalnim bolestima, te demencijama.

Klinika je među prvima počela primjenu medicine temeljene na dokazima, a krajem svake godine organizira simpozij: Gdje smo u neurologiji? - Medicina temeljena na dokazima.

Klinika je Referentni centar za neurovaskularne bolesti Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske i Referentni centar za glavobolje Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske, te preuzima dijagnostiku i liječenje neriješenih bolesnika iz drugih ustanova.

Na Klinici je osnovana prva Jedinica za liječenje moždanog udara u Republici Hrvatskoj koja omogućuje moderno zbrinjavanje bolesnika s moždanim udarom, kao i primjenu trombolitičke terapije u liječenju ishemijskog moždanog udara.

Laboratorij za neurovaskularnu dijagnostiku je tehnički i stručno vrhunski opremljen što omogućuje cjelovitu dijagnostiku neurovaskularnih bolesti, a ujedno je i centar za izobrazbu liječnika iz neurosonologije. U sklopu Odjela za elektrofiziologiju djeluje i Centar za epilepsiju koji sustavno provodi dijagnostiku epilepsija video-monitoriranjem.

U Centru za bol sveobuhvatno se obrađuju i liječe bolesnici s različitim bolnim sindromima, a u jedinici za neurofarmakološka istraživanja odvijaju se brojna istraživanja na području neurofarmakologije.

U suradnji sa Zagrebačkom zakladom za pomoć osobama oboljelim od cerebralnovaskularnih bolesti na klinici je osnovan Centar za prevenciju u kojem se najsuvremenijom opremom mogu dijagnosticirati početne aterosklerotske promjene na krvnim žilama kako bi se što ranije mogle započeti preventivne aktivnosti.

Na Klinici se obavlja dodiplomska nastava za studente Stomatološkog fakulteta u Zagrebu, Medicinskog fakulteta u Osijeku, Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta i Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, te Zdravstvenog veleučilišta, kao i poslijediplomska nastava na Medicinskom i Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na Klinici se provodi pripravnički staž doktora medicine i medicinskih sestara, specijalizantski staž iz neurologije, a organiziraju se tečajevi i trajne edukacije iz različitih područja neurologije.

Na Klinici je zaposleno 22 liječnika specijalista neurologije, 7 liječnika na specijalizaciji iz neurologije i 2 znanstvena novaka, a od toga: 1 redoviti profesor, 2 izvanredne profesorice, 5 docentata i docentica, 1 profesorica veleučilišta, 19 doktora znanosti, 7 primariusa, 2 znanstvena savjetnika, 4 viša znanstvena suradnika i 8 znanstvenih suradnika.

Klinika je jedan od organizatora međunarodnog poslijediplomskog tečaja: Summer Stroke School - Healthy Life Style and Prevention of Stroke koji se održava od 1990. svake godine početkom lipnja u Inter-Univerzitetskom centru u Dubrovniku.
Klinika je sjedište Hrvatskog društva za prevenciju moždanog udara, Hrvatskog društva za neurovaskularne poremećaje Hrvatskog liječnickog zbora, Hrvatskog društva za ultrazvuk u neurologiji, te Društva za promicanje i očuvanje zdravlja mozga - Zdravi mozak.

Klinika usko surađuje s Udrugom bolesnika oboljelih od multiple skleroze, te s Udrugom za neuropsihijatriju s kojom organizira International Neuropsychiatric Pula Congress koji se organizira u trećem tjednu lipnja već preko pedeset godina čime je taj kongres najstariji međunarodni neuropsihijatrijski kongres. U suradnji sa svim navedenim društvima Klinika organizira mnogobrojne edukativne i preventivne aktivnosti.

Na Klinici su u tijeku tri znanstvena projekta odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske, a Klinika je uključena i u brojne međunarodne znanstvene projekte, što je uz razmjenu znanja, iskustva i eksperata čini ravnopravnim partnerom u doprinosu svjetskom znanju i neurološkoj struci.

 • Broj postelja: 70
 • Dnevna bolnica: 13
 • Djelatnici ukupno: 114
 • Liječnici: 29
 • Medicinske sestre: 60 (10 VSS; 50 SSS)
 • Fizioterapeuti: 13 (11 prvostupnici, 2 SSS)
 • Administrativni djelatnici:7
 • Pomoćni djelatnici: 5

Popis liječnika

Liječnici specijalisti:

 • Doc. dr. sc. Vanja Bašić-Kes, dr. med., viša znanstvena suradnica, docentica Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i docentica Medicinskog fakulteta u Osijeku, specijalistica neurologije, primarius – PREDSTOJNICA KLINIKE
 • Prof. dr. sc. Zlatko Trkanjec, dr. med., znanstveni savjetnik, redoviti profesor Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, specijalist neurolog, primarius
 • Prof. dr. sc. Arijana Lovrenčić-Huzjan, dr. med., viša znanstvena suradnica, izvanredna profesorica Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, specijalistica neurolog, primarius
 • Prof. dr. sc. Vesna Šerić, dr. med., viša znanstvena suradnica, izvanredna profesorica Stomatološkog fakulteta i Edukacijsko -rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Medicinskog fakulteta u Osijeku, specijalistica neurolog, primarius
 • Doc. dr. sc. Hrvoje Hećimović, dr. med., znanstveni suradnik, docent Veleučilišta u Bjelovaru, specijalist neurolog
 • Doc. dr. sc. Vesna Vargek-Solter, dr. med., viša znanstvena suradnica, naslovna docentica Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, specijalistica neurolog, primarius, subspecijalist intenzivne medicine iz područja neurologije
 • Doc. dr. sc. Vlasta Vuković-Cvetković, dr. med., znanstvena suradnica, docentica Edukacijsko -rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, specijalistica neurolog, primarius
 • Doc. dr. sc. Iris Zavoreo, dr. med., docentica Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, znanstvena suradnica, specijalistica neurolog
 • Prof. dr. sc. Snježana Miškov, dr. med., znanstvena suradnica, profesorica Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu, specijalistica neurolog, primarius
 • Doc. dr. sc. Tomislav Breitenfeld, dr. med., znanstveni suradnik, specijalist neurolog, primarius
 • Dr. sc. Marijana Bosnar Puretić, dr. med., specijalistica neurolog
 • Dr. sc. Miljenka-Jelena Jurašić, dr. med., specijalistica neurolog
 • Dr. sc. Marijana Lisak, dr. med., znanstvena suradnica, specijalistica neurolog
 • Dr. sc. Irena Martinić-Popović, dr. med., specijalistica neurolog
 • Dr. sc. Sandra Morović, dr. med., znanstvena suradnica, specijalistica neurolog
 • Dr. sc. Marina Roje Bedeković, dr. med., specijalistica neurolog
 • Dr. sc. Višnja Supanc, dr. med., specijalistica neurolog
 • Dr. sc. Jelena Bošnjak, dr. med., specijalistica neurolog
 • Lidija Dežmalj Grbelja, dr. med., specijalistica neurolog
 • Mislav Budišić, dr. med., specijalist neurolog
 • Miroslav Malić, dr. med., specijalist neurolog
 • Marija Ivica, dr.med

Liječnici na specijalizaciji:

 • Dr.sc. Sonja Antić
 • Lejla Ćorić, dr.med
 • Sara Drnasin, dr.med
 • Ana Jandrijević-Tomas, dr.med
 • Lucija Zadro, dr.med
 • Ivan Stojić, dr.med

Znanstveni novaci:

 • Darja Šodec-Šimičević, dr.med
 • Raphael Bene, dr.med

Organizacija Klinike

 • Zavod za intenzivno neurološko liječenje s jedinicom za liječenje moždanog udara
 • Zavod za kliničku neurologiju
 • Zavod za vaskularnu neurologiju
 • Zavod za neuroimunologiju i neurogenetiku
 • Dnevna bolnica Zavoda
 • Dnevna bolnica Centra za bol
 • Poliklinika za specijalističko-konzilijaru abmulantnu djelatnost
 • Specijalističko-konzilijarna ambulanta za hitnu neurologiju
 • Specijalističko-konzilijarna ambulanta opću neurologiju
 • Specijalističko-konzilijarna ambulantaza cerebrovaskularne bolesti
 • Specijalističko-konzilijarna ambulanta za ekstrapiramidne bolesti
 • Specijalističko-konzilijarna ambulanta za demijelinizacijske bolesti
 • Specijalističko-konzilijarna ambulanta za neuroimunologiju
 • Specijalističko-konzilijarna ambulantaza demencije
 • Specijalističko-konzilijarna ambulanta za epilepsije i ostale poremećaje svijesti
 • Specijalističko-konzilijarna ambulanta za neuromišićne bolesti
 • Specijalističko-konzilijarna ambulanta za krvožilne bolesti
 • Specijalističko-konzilijarna ambulanta za glavobolje
 • Specijalističko-konzilijarna ambulanta za neurološke bolne sindrome
 • Specijalističko-konzilijarna ambulanta za neurodegenerativne bolesti
 • Specijalističko-konzilijarna ambulanta za ekološku neurologiju
 • Specijalističko-konzilijarna ambulanta za neurovaskularnu dopler dijagnostiku
 • Klinička jedinica za neurofiziološku i elektrofiziološku dijagnostiku
 • Klinička jedinica za neurološke znanosti i mozak