Poziv za psihološko testiranje učesnicima natječaja za specijalističko usavršavanje doktora medicine / magistara medicinske biokemije