Odluka primljenim kandidatima – med.lab.dijagnostike