Obavijest izabranom kandidatu za izbor i imenovanje predstojnika Klinike za reumatologiju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju po natječaju 14.8.2019.