Odluka odabranim kandidatima za radna mjesta prvostupnika fizioterapije, na neodređeno i određeno vrijeme u Klinici za reumatologiju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju – natječaj 7.6.2019.