Natječaj za prijem u radni odnos

 

Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, Zagreb, Vinogradska cesta 29, objavljuje

NATJEČAJ

a) za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme (m/ž) u punom radnom vremenu:

1. doktora medicine specijaliste interne medicine
u Klinici za unutarnje bolesti – 1 izvršitelj,
2. doktora medicine specijaliste oftalmologije u Klinici za očne bolesti – 1 izvršitelj,
3. prvostupnika fizioterapije u Klinici za reumatologiju,
fizikalnu medicinu i rehabilitaciju – 2 izvršitelja,
4. prvostupnika medicinsko-laboratorijske dijagnostike
u KBC Sestre milosrdnice – 1 izvršitelj,
5. prvostupnika sestrinstva u KBC Sestre milosrdnice – 6 izvršitelja,
6. medicinskih sestara/tehničara SSS u KBC Sestre milosrdnice – 9 izvršitelja,
7. zdravstveno laboratorijskog tehničara
u Klinici za onkologiju i nuklearnu medicinu – 1 izvršitelj,
8. farmaceutskog tehničara u Bolničkoj ljekarni – 2 izvršitelja,
9. sanitarnog inženjera-stručnjaka zaštite okoliša
u Sektoru tehničkih poslova – 1 izvršitelj,
10. radnika na održavanju čistoće bolničkog kruga, zimske službe
i hortikulture u Sektoru tehničkih poslova – 1 izvršitelj,
11. administrativnog referenta-skladištara u Službi za dijetetiku i prehranu – 1 izvršitelj,
12. kuhara specijaliste u Službi za dijetetiku i prehranu – 1 izvršitelj,
13. kuhara u Službi za dijetetiku i prehranu – 2 izvršitelja,
14. pomoćnog kuhara u Službi za dijetetiku i prehranu – 1 izvršitelj,
15. radnika na sekundarnom skladištu otpada u Sektoru tehničkih poslova – 1 izvršitelj,
16. djelatnika u praonici rublja u Sektoru tehničkih poslova – 2 izvršitelja,
17. nosača bolesnika u Službi za čišćenje i druge pomoćne poslove – 1 izvršitelj,
18. pomoćnih radnika u Službi za čišćenje i druge pomoćne poslove – 3 izvršitelja.

Uvjeti:

Ad 1.
-VSS, Medicinski fakultet, specijalizacija iz interne medicine/opće interne medicine.
Uz molbu na natječaj treba priložiti: životopis, preslike: domovnice, diplome, uvjerenja o položenom stručnom i specijalističkom ispitu, odobrenja za samostalni rad i potvrde o nekažnjavanju.

Ad 2.
-VSS, Medicinski fakultet, specijalizacija iz oftalmologije.
Uz molbu na natječaj treba priložiti: životopis, preslike: domovnice, diplome, uvjerenja o položenom stručnom i specijalističkom ispitu, odobrenja za samostalni rad i potvrde o nekažnjavanju.

Ad 3.
-VŠS, završena viša škola za fizikalne terapeute/završen stručni studij fizioterapije, položen stručni ispit i 1 godina radnog iskustva u struci.
Uz molbu na natječaj treba priložiti: životopis, preslike: domovnice, diplome, uvjerenja o položenom stručnom ispitu, odobrenja za samostalni rad, potvrde o nekažnjavanju i potvrde HZMO o radnom stažu.
a) Za kandidate, koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, biti će provedeno pismeno testiranje u cilju provjere znanja. Uvjeti testiranja navedeni su u nastavku natječaja.

Ad 4.
-VŠS, inženjer medicinsko-laboratorijske dijagnostike ili bacc.med.lab.dijagn., položen stručni ispit i 1 godina radnog iskustva u struci. Uz molbu na natječaj treba priložiti: životopis, preslike: domovnice, diplome, uvjerenja o položenom stručnom ispitu, odobrenja za samostalni rad, potvrde o nekažnjavanju i potvrde HZMO o radnom stažu.

Ad 5.
-VŠS, završena viša škola za med.sestre/stručni studij za med.sestre, položen stručni ispit, 1 godina radnog iskustva u struci ili bez radnog iskustva ako je studij sestrinstva upisan u akademskoj godini 2013/2014. i kasnije.
Uz molbu na natječaj treba priložiti: životopis, preslike: domovnice, diplome, uvjerenja o položenom stručnom ispitu, odobrenja za samostalni rad, potvrde o nekažnjavanju i potvrde HZMO o radnom stažu.

Ad 6.
-SSS, završena četverogodišnja srednja škola za med.sestre, položen stručni ispit i 1 godina radnog iskustva u struci ili završena petogodišnja srednja škola za med.sestre.
Uz molbu na natječaj treba priložiti: životopis, preslike: domovnice, svjedodžbe, uvjerenja o položenom stručnom ispitu, odobrenja za samostalni rad, potvrde o nekažnjavanju i potvrde HZMO o radnom stažu.

Ad 7.
-SSS, završena četverogodišnja škola za zdravstveno laboratorijske tehničare, položen stručni ispit, 1 godina radnog iskustva u struci. Uz molbu na natječaj treba priložiti: životopis, preslike: domovnice, svjedodžbe, uvjerenja o položenom stručnom ispitu, odobrenja za samostalni rad, potvrde o nekažnjavanju i potvrde HZMO o radnom stažu.
a) Za kandidate, koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, biti će provedeno pismeno testiranje u cilju provjere znanja. Uvjeti testiranja navedeni su u nastavku natječaja.

Ad 8.
-SSS, završena četverogodišnja škola za farmaceutske tehničare, položen stručni ispit, 1 godina radnog iskustva u struci. Uz molbu na natječaj treba priložiti: životopis, preslike: domovnice, svjedodžbe, uvjerenja o položenom stručnom ispitu, potvrde o nekažnjavanju i potvrde HZMO o radnom stažu.
Prednost imaju kandidati koji imaju radno iskustvo u bolničkom ljekarništvu.
a) Za kandidate, koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, biti će provedeno pismeno testiranje u cilju provjere znanja. Uvjeti testiranja navedeni su u nastavku natječaja.

Ad 9.
-VSS/VŠS, struč.spec.ing.sec.-zaštita okoliša/ dipl.sanit.ing./bacc.sanit.ing. i 1 godina radnog iskustva u struci. Uz molbu na natječaj treba priložiti: životopis, preslike: domovnice, diplome, potvrde o nekažnjavanju i potvrde HZMO o radnom stažu.
a) Za kandidate, koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, biti će provedeno pismeno testiranje u cilju provjere znanja. Uvjeti testiranja navedeni su u nastavku natječaja.

Ad 10.
-SSS, vrtlar. Uz molbu na natječaj treba priložiti: životopis, preslike: domovnice, svjedodžbe i potvrde o nekažnjavanju.

Ad 11.
-SSS, ekonomskog ili trgovačkog smjera, poznavanje rada na računalu i 1 godina radnog iskustva u struci. Uz molbu na natječaj treba priložiti: životopis, preslike: domovnice, svjedodžbe, dokaza o poznavanju rada na računalu, potvrde o nekažnjavanju i potvrde HZMO o radnom stažu.
a) Za kandidate, koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, biti će provedeno pismeno testiranje u cilju provjere znanja te rad u Excel programu na računalu. Uvjeti testiranja navedeni su u nastavku natječaja.

Ad 12.
-SSS, kuhar specijalist, kuhar majstor ili VKV kuhar i 1 godina radnog iskustva u struci. Uz molbu na natječaj treba priložiti: životopis i preslike: domovnice, svjedodžbe, potvrde o nekažnjavanju i potvrde HZMO o radnom stažu.

Ad 13.
-SSS kuhar ili KV kuhar i 1 godina radnog iskustva u struci. Uz molbu na natječaj treba priložiti: životopis i preslike: domovnice, svjedodžbe, potvrde o nekažnjavanju i potvrde HZMO o radnom stažu.

Ad 14.
-PKV sa završenim tečajem i 2 godine radnog iskustva ili NKV i 5 godina staža na sličnim poslovima. Uz molbu na natječaj treba priložiti: životopis, preslike: domovnice, svjedodžbe, dokaza o završenom tečaju, potvrde o nekažnjavanju i potvrde HZMO o radnom stažu.

Ad 15.
-NKV/KV/SSS. Uz molbu na natječaj treba priložiti: životopis, preslike: domovnice, svjedodžbe i potvrde o nekažnjavanju.

Ad 16.-18.
-završena osnovna škola. Uz molbu na natječaj treba priložiti: životopis i preslike: domovnice, svjedodžbe o završenoj osnovnoj školi i potvrde o nekažnjavanju.

b) za prijam u radni odnos na određeno vrijeme (m/ž) u punom radnom vremenu:

1. prvostupnika fizioterapije u Klinici za reumatologiju,
fizikalnu medicinu i rehabilitaciju – 1 izvršitelj,
2. prvostupnika medicinsko-laboratorijske dijagnostike
u Kliničkom zavodu za patologiju i citologiju „Ljudevit Jurak“ – 1 izvršitelj,
3. prvostupnika sestrinstva u KBC Sestre milosrdnice – 6 izvršitelja,
4. medicinskih sestara/tehničara SSS u KBC Sestre milosrdnice – 12 izvršitelja,
5. primalje u Klinici za ženske bolesti i porodništvo – 2 izvršitelj,
6. primalje-asistentice u Klinici za ženske bolesti i porodništvo – 3 izvršitelja,
7. jelovničara-administratora u Službi za dijetetiku i prehranu – 1 izvršitelj,
8. kuhara specijalistu u Službi za dijetetiku i prehranu – 1 izvršitelj,
9. pomoćnog kuhara u Službi za dijetetiku i prehranu – 4 izvršitelja,
10. djelatnika u praonici rublja u Sektoru tehničkih poslova – 4 izvršitelja,
11. pomoćnih radnika u Službi za čišćenje i druge pomoćne poslove – 4 izvršitelja.

Uvjeti:

Ad 1.
-VŠS, završena viša škola za fizikalne terapeute/završen stručni studij fizioterapije, položen stručni ispit i 1 godina radnog iskustva u struci.
Uz molbu na natječaj treba priložiti: životopis, preslike: domovnice, diplome, uvjerenja o položenom stručnom ispitu, odobrenja za samostalni rad, potvrde o nekažnjavanju i potvrde HZMO o radnom stažu.
a) Za kandidate, koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, biti će provedeno pismeno testiranje u cilju provjere znanja. Uvjeti testiranja navedeni su u nastavku natječaja.

Ad 2.
-VŠS, inženjer medicinsko-laboratorijske dijagnostike ili bacc.med.lab.dijagn., položen stručni ispit i 1 godina radnog iskustva u struci. Uz molbu na natječaj treba priložiti: životopis, preslike: domovnice, diplome, uvjerenja o položenom stručnom ispitu, odobrenja za samostalni rad, potvrde o nekažnjavanju i potvrde HZMO o radnom stažu.

Ad 3.
-VŠS, završena viša škola za medicinske sestre/završen stručni studij za medicinske sestre, položen stručni ispit, 1 godina radnog iskustva u struci ili bez radnog iskustva ako je studij sestrinstva upisan u akademskoj godini 2013/2014. i kasnije.
Uz molbu na natječaj treba priložiti: životopis, preslike: domovnice, diplome, uvjerenja o položenom stručnom ispitu, odobrenja za samostalni rad, potvrde o nekažnjavanju i potvrde HZMO o radnom stažu.

Ad 4.
-SSS, završena četverogodišnja srednja škola za medicinske sestre, položen stručni ispit i 1 godina radnog iskustva u struci ili završena petogodišnja srednja škola za medicinske sestre.
Uz molbu na natječaj treba priložiti: životopis, preslike: domovnice, svjedodžbe, uvjerenja o položenom stručnom ispitu, odobrenja za samostalni rad, potvrde o nekažnjavanju i potvrde HZMO o radnom stažu.

Ad 5.
-SSS, med.sestra primalja, med.sestra prim.smjera, med.sestra gin.ops.smjera, položen stručni ispit i 1 godina radnog iskustva u struci.
Uz molbu na natječaj treba priložiti: životopis, preslike: domovnice, svjedodžbe, uvjerenja o položenom stručnom ispitu, odobrenja za samostalni rad, potvrde o nekažnjavanju i potvrde HZMO o radnom stažu.

Ad 6.
-SSS, primalja-asistentica, položen stručni ispit i 1 godina radnog iskustva u struci.
Uz molbu na natječaj treba priložiti: životopis, preslike: domovnice, svjedodžbe, uvjerenja o položenom stručnom ispitu, odobrenja za samostalni rad, potvrde o nekažnjavanju i potvrde HZMO o radnom stažu.

Ad 7.
-SSS, prehrambenog, ekonomskog ili birotehničkog smjera/nutricionist-tehn., poznavanje rada na računalu i 1 godina radnog iskustva u struci.
Uz molbu na natječaj treba priložiti: životopis, preslike: domovnice, svjedodžbe, dokaza o poznavanju rada na računalu, potvrde o nekažnjavanju i potvrde HZMO o radnom stažu.
a) Za kandidate, koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, biti će provedeno testiranje u Excel programu na računalu. Uvjeti testiranja navedeni su u nastavku natječaja.

Ad 8.
-SSS, kuhar specijalist, kuhar majstor ili VKV kuhar i 1 godina radnog iskustva u struci.
Uz molbu na natječaj treba priložiti: životopis i preslike: domovnice, svjedodžbe, potvrde o nekažnjavanju i potvrde HZMO o radnom stažu.

Ad 9.
-PKV sa završenim tečajem i 2 godine radnog iskustva ili NKV i 5 godina staža na sličnim poslovima.
Uz molbu na natječaj treba priložiti: životopis, preslike: domovnice, svjedodžbe, dokaza o završenom tečaju, potvrde o nekažnjavanju i potvrde HZMO o radnom stažu.

Ad 10-11.
-završena osnovna škola. Uz molbu na natječaj treba priložiti: životopis i preslike: domovnice, svjedodžbe o završenoj osnovnoj školi i potvrde o nekažnjavanju.

UVJETI TESTIRANJA:

a) Za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme (m/ž) pod točkom Ad 3. i na određeno vrijeme (m/ž) pod točkom Ad 1., literatura potrebna za pripremu kandidata za pismeno testiranje je slijedeća:
1. Križobolja, Simeon Grazio, Danijel Buljan i suradnici. Jastrebarsko: Naklada Slap 2009.
2. Fizikalna i rehabilitacijska medicina, Ivo Jajić, Zrinka Jajić, Medicinska naklada 2008,
3. Rehabilitacija i fizikalna medicina bolesnika s neuromuskularnim bolestima, Ida Kovač 2004,
4. Elektrodijagnostika i elektroterapija/Ferdo Licul, Zagreb: Školska knjiga 1981.

b) Za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme (m/ž) pod točkom Ad 7. literatura potrebna za pripremu kandidata za pismeno testiranje je slijedeća:
1. Išgum-Vorgić Lj. Medicinska biokemija. 3. izd. Zagreb: Medicinska naklada; 2006.
2. Premužić Lampič M. Hematologija: klinička i laboratorijska. Zagreb: Medicinska naklada; 2000.

c) Za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme (m/ž) pod točkom Ad 8. literatura potrebna za pripremu kandidata za pismeno testiranje je slijedeća:
1. Zakon o ljekarništvu (NN 121/03, 142/06, 35/08, 117/08),
2. Sikirica M. Stehiometrija. Školska knjiga, Zagreb, 2008.,
3. Pravila dobre ljekarničke prakse. HLJK. 1997.,
4. Bećirević Laćan M i sur. Formulae Magistrales Croaticae. HLJK. Zagreb, 2010.,
5. Francetić I i sur. Farmakoterapijski priručnik. Med. naklada. Zagreb, 2015. (opći dio).

d) Za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme (m/ž) pod točkom Ad 9. literatura potrebna za pripremu kandidata za pismeno testiranje je slijedeća:
1. Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18),
2. Zakon o zaštiti zraka (NN 130/11, 47/14, 61/17, 118/18),
3. Uredba o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (NN 87/17),
4. Pravilnik o praćenju emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (NN 129/12, 97/13),
5. Zakon o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14, 46/18),
6. Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/13, 43/14, 27/15 i 3/16),
7. Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19),
8. Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 117/17),
9. Pravilnik o gospodarenju medicinskim otpadom (NN 50/15),
10. Pravilnik o katalogu otpada (NN 90/15).

e) Za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme (m/ž) pod točkom Ad 11. literatura potrebna za pripremu kandidata za pismeno testiranje je slijedeća:
1. Vodič dobre higijenske prakse i primjene HACCP načela za institucionalne kuhinje, Ministarstvo zdravstva, Zagreb, 3/2010.
Dodatno testiranje za rad u Excel programu provesti će se sa kandidatima koji su zadovoljili na pismenom dijelu testiranja za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme pod točkom Ad 11.

Mjesto, dan i sat održavanja testiranja te način bodovanja biti će objavljeni na službenoj web-stranici KBC Sestre milosrdnice www.kbcsm.hr. najmanje pet (5) dana prije njegovog održavanja.
Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju, povukao prijavu na natječaj i više se ne smatra kandidatom.

Pozivaju se kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju sukladno čl.102., st. 1-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji NN (121/17) da dostave dokaze iz čl. 103., st.1. navedenog zakona u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju.

Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju dostupni su na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
DOKAZI POTREBNI ZA OSTVARIVANJE PRAVA PREDNOSTI PRI ZAPOŠLJAVANJU

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, dužni su se pozvati na čl. 9. istog Zakona te uz dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti dokaze o priznatom statusu osobe sa invaliditetom sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom.

Prema Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN 82/08) na ovaj natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola.

Priložena potvrda o nekažnjavanju ne smije biti starija od 6 mjeseci.

Radni odnos zasniva se sa probnim radom u zakonski predviđenom trajanju ovisno o stručnoj spremi.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, Zagreb, Vinogradska cesta 29 s naznakom „za natječaj“.

Pozivi na razgovore biti će objavljeni na internetskoj stranici KBC Sestre milosrdnice – www.kbcsm.hr.

Odluke o izabranim kandidatima javno će biti objavljene na oglasnoj ploči i internetskoj stranici KBC Sestre milosrdnice – www.kbcsm.hr.

Molimo kandidate da na molbi točno navedu za koje radno mjesto se prijavljuju.

Ukoliko se kandidati prijavljuju na više od jednog radnog mjesta, trebaju priložiti i svu potrebnu dokumentaciju za svako radno mjesto za koje podnose molbu.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.