Rezultati testiranja i poziv na razgovor za prvostupnika radiološke tenologije u Klinici za bolesti srca i krvnih žila – natječaj 24.4.2019.

 

Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
Zagreb, Vinogradska cesta 29

POZIV NA RAZGOVOR I REZULTATI PISMENOG TESTIRANJA

Poziv na razgovor kandidatima natječaja za radno mjesto prvostupnika radiološke tehnologije u Klinici za bolesti srca i krvnih žila na neodređeno vrijeme po natječaju objavljenom u Narodnim novinama dana 24. travnja 2019. godine.

Razgovori će se održati u ponedjeljak 20. svibnja 2019. godine u 10.00 sati u predavaonici Klinike za unutarnje bolesti (prizemlje), Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice, Vinogradska cesta 29.

Na razgovor su pozvani kandidati koji su na pismenom testiranju ostvarili 16 i više bodova.

Rezultati pismenog testiranja:

R.br. PREZIME IME Pismeno testiranje
1 C. Valentina 19
2 F. Luka 19
3 K. Vedran 19
4 K. Milica 19
5 Lj. Lucija 19
6 P. Ivana 19
7 P. Helena 19
8 T. Maja 19
9 T. Daniel 19
10 B. Mateja 18
11 Č. Ivan 18
12 H. (Zgb) Ivan 18
13 J. Mario 18
14 L. Veronika 18
15 L. Neven 18
16 P. Matea 18
17 V. Danira 18
18 V. Dominik 18
19 Ž. Krunoslav 18
20 K. Danijel 17
21 L. Lucija 17
22 L. Silvija 17
23 R. Anka 17
24 S. Ana 17
25 S. Antonia 17
26 T. Ana 17
27 B. Kristina 16
28 L. Petar 16
29 L. Andrijana 16
30 M. Mihaela 16
31 R. Viktor 16
32 R. Romano 16
33 S. Marko 16
34 Š. Dominik 16
35 J. Martina 15
36 R. Karlo 15
37 T. Nikolina 15
38 M. Mate 14
39 S. Mateja 14
40 T. Lidija 13
41 B. Matej 12