Poziv na razgovor za prvostupnika med.-lab.dijagnostike

 

Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
Zagreb, Vinogradska cesta 29

P O Z I V

na razgovor svim kandidatima koji ispunjavaju uvjete natječaja objavljenom u Narodnim novinama dana 15. veljače 2019. godine na neodređeno i određeno vrijeme za radno mjesto prvostupnika medicinsko-laboratorijske dijagnostike u KBC Sestre milosrdnice.

Razgovori će se održati u srijedu 20. ožujka 2019. godine u 8,30 sati u Zbornici, Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice, Vinogradska cesta 29.