Natječaj za izbor i imenovanje predstojnika Klinike za urologiju

 

Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, Zagreb, Vinogradska cesta 29, objavljuje

NATJEČAJ
za izbor i imenovanje (m/ž)
predstojnika Klinike za urologiju

 

Uvjeti:
– završen diplomski studij medicine na medicinskom fakultetu,
– specijalizacija iz urologije, uža specijalizacija
– da je kandidat nastavnik na medicinskom ili stomatološkom fakultetu,
– znanstveno-nastavno zvanje profesor ili docent,
– deset godina radnog iskustva u struci.

Uz prijavu na natječaj treba priložiti:
– životopis,
– program rada i razvoja Klinike,
– preslike: domovnice, diplome, uvjerenja o položenom specijalističkom i subspecijalističkom ispitu, odobrenja za samostalni rad, potvrde da je kandidata nastavnik na medicinskom ili stomatološkom fakultetu, odluke o izboru u znanstveno – nastavno zvanje i potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o evidentiranom stažu / potvrde da kandidat ima deset godina radnog iskustva u struci.

Izbor se obavlja na mandatno razdoblje od četiri godine.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, Zagreb, Vinogradska cesta 29, s naznakom “za natječaj”.