Biokemijski laboratorij – brošura – kako se pripremiti za laboratorijsku pretragu

Biokemijski laboratoriji KBC Sestre milosrdnice priredili su tiskani materijal za pacijente s informacijama o radu laboratorija te o pripremi pacijenata za laboratorijske pretrage.

U ovoj brošuri nalaze se najvažnije informacije namijenjene korisnicima laboratorijskih usluga Kliničkog zavoda za kemiju, endokrinološkog i dijagnostičkog laboratorija Klinike za onkologiju i nuklearnu medicinu, te Odjela za medicinsku biokemiju u onkologiju Klinike za tumore.

 

Brošuru možete preuzeti na sljedećem linku: Brošura